Lady Mechanika as Geisha

Elias chatzoudis geisha

Lady Mechanika as Geisha

9x12"
Copic Markers